Naturvård

Det genomförs naturvårdsprojekt inom kommunen, bland annat för att förbättra tillgängligheten och höja naturvärdena. Ett flertal av projekten har möjliggjorts tack vare statliga bidrag från lokala naturvårdssatsningen, LONA-bidrag, och lokala vattenvårdsprojekt, LOVA-bidrag.

Förutsättningar för att öka insamling och hållbar hantering av båtlatrin i Stockholms län

Projektets syfte är att genom utredningar av utvalda prioriterade frågor och samverkan mellan kommuner, experter och nyckelaktörer möjliggöra en ökad hantering av båtlatrin i Stockholmsregionen på ett hållbart sätt.

I projektet deltar Vaxholms kommun, Värmdö kommun, Norrtälje kommun samt Transportstyrelsen. Resultatet från projektet kommer att resultera i två rapporter samt ett öppet slutseminarium som Transportstyrelsen anordnar och bjuder in till.

Tömningsstationer för toalettavfall från båtar

Vaxholms stad beviljades stöd för anordning av en fast och en flytande tömningsanläggning för toalettavfall från båtar, i gästhamnen och nordöstra Vaxön.

Främjandet av pollinerare i Framnäsparken

Arbete pågår under 2020-2021 för att utveckla Framnäsparken på Vaxön till en plats för pollinerare och sinnesintryck. Det planeras sådda rabatter, en äng med blommor och buskar för pollinerare samt olika bomöjligheter.