Övriga projekt och arbeten

Här hittar du information och relaterade länkar för övriga projekt och arbeten som sker i den offentliga miljön.

Utredning om Rådhuset

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda Rådhuset och hur det kan användas för att berika kulturlivet i Vaxholm.

Läs mer om utredningen om Rådhuset

Utbyggnad av dagvattenhantering, Vaxön

För att förbättra hanteringen av dagvatten vid regn, och därmed minska risken för översvämningar, kommer Roslagsvatten att anlägga en ny dagvattenledning i Timmermansvägen. Från korsningen Soldatgatan/Timmermansvägen till korsningen Kungsgatan/Vasavägen. Schaktningstillstånd är utfärdat till mitten av juli.

Läs mer om projektet på Roslagsvattens hemsida Länk till annan webbplats.

Margretelunds nya reningsverk

Vaxholms framtida avloppsrening ska ske i samarbete med Österåkers kommun. Roslagsvatten har fått i uppdrag att anlägga ett nytt reningsverk i Margretelund. För att ansluta Vaxholm behöver ett nytt överföringssystem, det vill säga sjöledningar för spillvatten, byggas mellan Blynäs och Margretelund. Projektet är påbörjat. Planen är att verket ska börja byggas 2023 och tas i drift 2026.

Läs mer om Margretelunds reningsverk