Övriga projekt och arbeten

Här hittar du information och relaterade länkar för övriga projekt och arbeten som sker i den offentliga miljön.

Utredning om Rådhuset

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda Rådhuset och hur det kan användas för att berika kulturlivet i Vaxholm.

Läs mer om utredningen om Rådhuset.

Utbyggnad av dagvattenhantering, Vaxön

För att förbättra hanteringen av dagvatten vid regn, och därmed minska risken för översvämningar, kommer Roslagsvatten att anlägga en ny dagvattenledning i Timmermansvägen. Från korsningen Soldatgatan/Timmermansvägen till korsningen Kungsgatan/Vasavägen. Schaktningstillstånd är utfärdat till mitten av juli.

Läs mer om projektet på Roslagsvatten Länk till annan webbplats..