Engagera dig för trygghet

Du som invånare är viktig i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Som invånare kan du engagera dig på olika sätt för att bidra till att skapa trygghet och samverka mot brott i samhället. När du har tid och möjlighet kan du engagera dig ideellt och bidra till att Vaxholms stad blir ännu tryggare och säkrare.

Båtsamverkan

Båtsamverkan innebär att båtägare tillsammans ser om varandras båtar och är uppmärksamma på vilka som rör sig i området. Med bra samarbete och samverkan kan många båtrelaterade stölder förebyggas.

Det har visat sig effektivt att bilda nätverk mellan olika intresseorganisationer. Båtrelaterade stölder i Roslagens skärgård är ett stort problem för såväl båtägare, Polisen, Vaxholms stad och Österåkers kommun.

Vi kommer därför under året att initiera olika aktiviteter med syfte att förebygga och minska den typen av brottslighet.

Grannsamverkan

Tillsammans kan vi bidra till minskad brottslighet och en ökad trygghet i våra bostadsområden. Vaxholms stad har valt att stödja Grannsamverkan och vill ge er en chans att tillsammans bidra till ett tryggare och säkrare Vaxholm.

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan boende, polisen och kommunen. Det handlar om att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i området. Metoden bygger på ökad uppmärksamhet bland boende samt kunskap om vilka åtgärder som de kan vidta för att minska risken att bli utsatt för brott. Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet.

Så startar du upp grannsamverkan

  • Kontakta först dina grannar och stäm av intresset.
  • Är ni överens, kontakta då den lokala polisen eller kommunen.
  • Ni ska sedan utse en kontaktperson i området som är länken mellan boende, polisen och kommunen.
  • Att delta är gratis. Vill du veta mer? kontakta oss.

Mer information

Nattvandring

Att nattvandra innebär att du är en extra vuxen som rör sig ute bland ungdomarna i kommunen kvällstid. Vuxna är viktiga förebilder och genom att delta i nattvandringen är du med och skapar trygghet för kommunens ungdomar. Huvudsyftet är att skapa trygghet genom att synas och finnas till hands i miljöer där ungdomar rör sig. En ökad närvaro av vuxna minskar risken för skadegörelse, missbruk och våld i ungas närmiljö. Att nattvandra är också ett sätt att lära känna ungdomarna i Vaxholm och få större insikt i hur det är i vår kommun.

Läs mer om kommunens nattvandring