Destination Vaxholm

Destination Vaxholm är en ekonomisk förening där företag och föreningar som vill bidra till en stark besöksnäring och ett levande Vaxholm kan vara medlemmar.

Även Vaxholms stad är aktiv i organisationen med turistbyrå- och näringslivsansvarig i styrgruppen. Staden bidrar också finansiellt för att stärka verksamheten.

För att Vaxholm ska bli ett välbesökt besöksmål året runt har flera lokala företagare inom besöksnäringen och föreningar tillsammans med Vaxholms stad tagit fram en modell för samarbete. Samarbetet har resulterat i ett nytt destinationsbolag: Destination Vaxholm.

Utvecklar både nya och befintliga evenemang

Destination Vaxholm arbetar med att skapa och utveckla både nya och befintliga evenemang året runt. I uppdraget ingår även att marknadsföra evenemang och Vaxholm som destination.

Företag, föreningar och Vaxholms stad i samverkan

Med Destination Vaxholm skapas ett nav som gör koordinering och samverkan möjlig. Dels genom marknadsföring av det som händer, dels genom nya evenemang.

Mer information

Vaxholms turistbyrå är navet för informationsspridningen. En bra start är att titta på Destination Vaxholms webbplats för att se aktuella evenemang. Ett tips är också att gilla Destination Vaxholm och Vaxholms turistbyrå på Facebook.