Stockholm Nordost!

Vaxholms stad spelar en aktiv roll i Stockholm Nordost! - ett samarbetsprojekt med Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Syftet är att främja en gemensam framtid, framgång och framkomlighet i regionen.

Projektet fokuserar på tillväxt- och utvecklingsfrågor som gynnar samtliga sex kommuner. Det innefattar områden som näringsliv, infrastruktur, boende och utveckling av regionala stadskärnor.

Gemensam vision för tillväxt 2010-2040

Nordostsektorn utgör en stor och viktig del av den snabbt växande Stockholmsregionen. Stockholm Nordost! har antagit en övergripande vision för att forma utvecklingen av regionen från 2010 till 2040, med en framtidsblick mot 2050.

Visionen visar hur de sex kommunerna i Stockholm Nordost, både gemensamt och individuellt, axlar ansvaret för tillväxten och vilka insatser detta kräver från andra ansvariga aktörer.

Här kan du ta del av hela visionen: En vision för tillväxt 2010-20140 (pdf) Pdf, 3.3 MB.

Politiskt blocköverskridande överenskommelse

Visionen, som är antagen i respektive kommuns fullmäktige under våren 2012, är en politiskt blocköverskridande överenskommelse. Det är en gemensam satsning för att säkerställa hållbar utveckling och välmående inom regionen. Visionen riktar sig till nuvarande och framtida invånare och näringsliv i de sex nordostkommunerna samt till regionala och nationella myndigheter.