Dagverksamhet

Du som är äldre, har demenssjukdom eller annan kognitiv funktionsnedsättning och har svårt att själv ta dig ut på sociala aktiviteter kan ansöka om dagverksamhet. Genom dagverksamheten får du stöd att komma ut, träffa andra och vara med i olika aktiviteter.

När ålder eller sjukdom gör att du inte kan delta i sociala aktiviteter på samma vis som tidigare kan dagverksamhet vara ett alternativ för dig. På dagverksamheten har man möjlighet att äta och fika tillsammans, spela spel, gå promenader eller samtala med andra. Här finns det utbildad personal som håller i aktiviteterna och ger den omsorg som behövs. För den som vårdar närstående i hemmet kan dagverksamhet erbjuda avlastning.

I Vaxholms stad finns dagverksamheterna Kransen och Borgmästargården.

För att delta behöver du ansöka om en plats via en biståndshandläggare på Vaxholms stad.

Kontaktinformation

Biståndshandläggare, Vaxholms stad
Telefonnummer: 08-541 709 22

Dagverksamheten Borgmästargården
Vaxholms äldreboende
Ullbergs väg 7
Telefon: 08-522 426 93

Dagverksamheten Kransen
Hamngatan 50
Telefon: 08-541 708 14