Dagverksamhet

Du som är äldre med kognitiv svikt/kognitiv sjukdom och har svårt att själv ta dig ut på sociala aktiviteter kan ansöka om dagverksamhet.

På dagverksamheten har man möjlighet att äta och fika tillsammans, spela spel, gå promenader eller samtala med andra.

Här finns det utbildad personal som håller i aktiviteterna och ger den omsorg som behövs. För den som vårdar närstående i hemmet kan dagverksamhet erbjuda avlastning.

För att delta behöver du ansöka om en plats via en biståndshandläggare på Vaxholms stad.

Kontaktinformation

Telefonnummer till bisåndshandläggare(gruppnummer): 08-541 709 22
E-post: sociala@vaxholm.se

Dagverksamheten Borgmästargården

Telefonnummer: 0700-000 728/29