Tillfällig hemtjänstvistelse från annan kommun

För dig som har beslut om hemtjänst från annan kommun och ska vistas tillfälligt i Vaxholm under en period.

Rutiner gällande sommargäster inom hemtjänst

För att kunna tillgodose ditt omsorgsbehov behövs planering och samverkan mellan bosättnings- och vistelsekommunen.

Utredning

Beställningen ska grundas på en aktuell behovsbedömning i befintlig bostadsmiljö. Det är bosättningskommunen som utreder det förväntade behovet i den faktiska miljön som du vistas i. Förutsättningarna i sommarboendet brukar inte vara samma som i hemmet och samtliga omständigheter kring den tilltänkta boendemiljön ska vara kartlagda inför beställningens genomförande.

Beställning

För hemtjänst ute på öar utan fast förbindelse kan endast kommunens hemtjänst väljas. I övrigt gäller LOV. Val av utförare och ersättningsunderlag ska skickas per via post eller fax i god tid, senast 30 dagar innan vistelsens start.

Trygghetslarm

Vid beställning av trygghetslarm så behöver kunden informeras om att larmutföraren behöver ha två(2) uppsättningar av nycklar till sommarbostaden.

När det gäller öar så kan personalen i de flesta fall inte ta sig dit vid larm nattetid. Personen behöver då uppge telefonnummer till personer som bor i närheten och som personalen kontaktas i första hand.

Matleverans

Vid beställning av matleverans ska det finnas mikrovågsugn i sommarboendet då hemtjänsten endast levererar kylda matlådor.

Övrigt

Bosättningskommunen ansvarar för att informera om att du ska ha med sig medicin, inkontinensmedel samt nödvändiga hjälpmedel för hela vistelseperioden.

Fakturering sker enligt bosättningskommunens ersättningssystem. Information om ersättningsnivåer ska lämnas i samband med beställningen. Tillkommande kostnader utöver verkställigheten t.ex för eventuella tillkommande båttaxiresor faktureras bosättningskommunen separat.

Kontaktinformation

Kontaktuppgifter (telefonnummer och e-post) till ansvarig handläggare i bosättningskommunen lämnas senast i samband med beställningen.