Hjälp i hemmet

För att du som äldre ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din bostad kan du få stöd och hjälp i hemmet. I Vaxholms stad finns flera olika typer av stödinsatser, både biståndsbedömda och icke-biståndsbedömda.

Vaxholms stad erbjuder en rad tjänster för att du som äldre ska känna dig trygg i ditt eget hem. Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt.

Vissa tjänster är avgiftsfria medan andra utförs mot en avgift.

Tjänster mot avgift

Avgiftsfria tjänster