Vård och stöd till äldre

Här hittar du information om olika typer av vård och stöd för äldre, samt hur du kan söka hjälp om du är orolig för en äldre person.

Syn- och hörselnedsättning

Som senior med nedsatt syn eller hörsel kan du få stöd av en syn- och hörselinstruktör. Syn- och hörselinstruktören arbetar för att öka tryggheten och säkerheten för dig som har nedsatt syn och/eller hörsel och hjälper dig att uppnå en ökad självständighet. Läs mer om vilket stöd du kan få i samband med syn-och hörselnedsättning.

Tandvård

Har du eller en anhörig till dig som bor på ett äldreboende behov av tandvård kan du ha rätt till tandvårdsstöd. Personal på boendet kan hjälpa till med intyget. Här kan du läsa mer om tandvårdsstöd.

Demens

I Vaxholms stad arbetar vi för att personer med demens/kognitiv sjukdom och deras familj ska uppleva en så hög livskvalitet som möjligt. Demensteamet i Vaxholm samordnar insatserna kring personer med kognitiva sjukdomar och deras anhöriga med målsättning att ge så god vård och stöd som möjligt. Läs mer om demens och vilket typ av stöd du kan få.

Oro för äldre

Om du misstänker att en äldre person far illa kan du anmäla det till Social-förvaltningen. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för personen. Efter kontorstid så ringer du till sociala jouren. Läs mer om hur du söker hjälp om du är orolig för en äldre anhörig.