Familjerådgivning, samarbetssamtal

Vaxholms stad erbjuder familjer, par och personer som har separerat stöd genom familjerådgivning eller samarbetssamtal.

Ibland kan oro och problem uppstå i familjen eller mellan föräldrar som har separerat. Då kan det vara till stor hjälp att prata med någon utanför familjen. För familjer där föräldrarna lever tillsammans finns familjerådgivning, och för familjer där föräldrarna har separerat finns samarbetssamtal.

Familjerådgivning

Familjerådgivning är till för boende i Vaxholm som har problem som familj,
sammanboende, särboende eller separerade. Familjerådgivningen erbjuder en möjlighet att i samtal arbeta med relationsproblem och med familjerådgivarens hjälp komma fram till lösningar.

Kontakten med familjerådgivningen är frivillig och sker på eget initiativ. Inga
journaler skrivs. Familjerådgivarna arbetar under sträng sekretess och det finns möjlighet att få vara anonym.

För familjerådgivning anlitar Vaxholms stad företaget Söderstöd Länk till annan webbplats..

Det utgår en egenavgift, se Söderstöds hemsida. Egenavgiften är den summa som ni betalar vid varje besök.

Samarbetssamtal

Att vara föräldrar är en livslång relation som inte upphör även om parrelationen tar slut. Genom samarbetssamtal kan ni få hjälp att hitta ett bra sätt att samarbeta.

Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess.

Samarbetssamtal erbjuds av familjerätten i Vaxholms stad.

Kontaktinformation

Har du frågor kan du kontakta familjerättssekretare vid socialförvaltningen via Vaxholms stads växel.
Telefonnummer: 08-541 708 00.

Du kan också vända dig direkt till Söderstöd och boka tid.
Telefonnummer: 08-702 20 89
E-post: bokning@soderstod.se