VA-karta och borrhålskarta

När du ska ansluta till kommunalt VA, anlägga eller ändra en enskild avloppssanläggning, installera värmepump som utvinner energi från berg, ytjord, grund- eller sjövatten, eller borra en egen vattentäkt krävs en karta över den aktuella fastigheten.

Kontaktinformation

VA-anslutningskarta för kommunalt VA

För att beställa en VA-anslutningskarta till det kommunala VA-nätet, kontakta Roslagsvatten AB

Adress: Roslagsvatten AB, Sågvägen 2, 184 26 Åkersberga
Telefonnummer: 08-540 835 00
E-post: info@roslagsvatten.se

Karta för anläggande av enskilt avlopp eller borrhålskarta

När du ska anlägga eller ändra en enskild avloppsanläggning, installera värmepump som utvinner energi från berg, ytjord, grund- eller sjövatten, eller borra en egen vattentäkt krävs en karta över den aktuella fastigheten. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, SRMH, behöver kartan för att handlägga ditt ärende.

Kontakta SRMH för att beställa en VA-/borrhålskarta kostnadsfritt.
Telefonnummer: 08-578 663 00
E-post: miljokontoret@srmh.se