VA-karta och borrhålskarta

När du ska anlägga eller ändra en enskild avloppssanläggning, installera värmepump som utvinner energi från berg, ytjord, grund- eller sjövatten, eller borra en egen vattentäkt krävs en karta över den aktuella fastigheten.

För att beställa en VA-karta eller en borrhålskarta, kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

På deras webbplats hittar du mer information och kontaktuppgifter.

Beställning av karta, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Länk till annan webbplats.