VA-karta och borrhålskarta

När du ska anlägga eller ändra en enskild avloppssanläggning, installera värmepump som utvinner energi från berg, ytjord, grund- eller sjövatten, eller borra en egen vattentäkt krävs en karta över den aktuella fastigheten.

Kontaktinformation

För att beställa en VA-karta eller en borrhålskarta, kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Adress: Täby kommunhus, Esplanaden 3 183 34 Täby
Telefonnummer: 08-578 663 00
E-post: miljokontoret@srmh.se