Arkiv, planarkiv

Planenheten i Vaxholms stad har ett arkiv där pågående och avslutade ärenden i närtid förvaras.

I arkivet finns bland annat:

  • detaljplaner
  • äldre lantmäterikartor
  • historiska kartor
  • planritningar

Ett större utbud av historiska kartor hittar du på Lantmäteriet Länk till annan webbplats..

För mikrofilmade handlingar eller äldre handlingar, kontakta stadsarkivarien på stadsarkivet i Vaxholms stad.

Kontaktinformation

Kontakta planenheten på Vaxholms stad om du vill ta del av information från arkivet på stadsbyggnadsförvaltningen.

Telefon: 08-541 708 00
E-post: plan@vaxholm.se