Regionplanering

Regional planering är en länk mellan kommunernas översiktsplan och regionens utvecklingsstrategi. Genom att tänka i större geografiska områden öppnar sig nya utvecklingsmöjligheter.

Städer, tätorter och landsbygdsområden i en region är idag på många sätt funktionellt sammanlänkade med varandra.

Kommuner är inte isolerade i sin utveckling utan samspelar med varandra, särskilt om de ingår i en gemensam lokal arbetsmarknad.

I Stockholmsregionen ansvarar Stockholms läns landstings kontor för tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) för den regionala planeringen och utvecklingen i Stockholms läns landsting Länk till annan webbplats..

TRM har tagit fram en regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen med sikte på 2030, RUFS 2010. Just nu pågår arbetet med en ny regional utvecklingsplan, RUFS 2050 Länk till annan webbplats..

Vaxholms stad ingår, tillsammans med Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna och Österåker kommun, i arbetet med Stockholm Nordost. Läs mer om samarbetet på sidan Regionalt samarbete.