Regionplanering

Regional planering är en länk mellan kommunernas översiktsplan och regionens utvecklingsstrategi. Genom att tänka i större geografiska områden öppnar sig nya utvecklingsmöjligheter.

Städer, tätorter och landsbygdsområden i en region är idag på många sätt funktionellt sammanlänkade med varandra.

Kommuner är inte isolerade i sin utveckling utan samspelar med varandra, särskilt om de ingår i en gemensam lokal arbetsmarknad.

Inom Region Stockholm ansvarar regionledningskontoret bland annat för den regionala planeringen och utvecklingen i Stockholms län. Läs mer på sidan Regional utveckling, Region Stockholm Länk till annan webbplats..

RUFS 2050 , den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, uttrycker regionens samlade vilja. Den fungerar som plattform för samverkan mellan många aktörer i regionen, och utgör en viktig utgångspunkt när Region Stockholm planerar för framtidens kollektivtrafik. Läs mer på sidan RUFS 2050, Region Stockholm Länk till annan webbplats..

Region Stockholm har nu påbörjat arbete med en ny regional utvecklingsplan. Planen  väntas gå ut på samråd våren. På sidan Ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Länk till annan webbplats. kan du ta del av mer information om den planprocessen.

Mer information

Vaxholms stad ingår, tillsammans med Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna och Österåker kommun, i arbetet med Stockholm Nordost. Läs mer om samarbetet på sidan Regionalt samarbete.