Regionplanering

Regional planering är en länk mellan kommunernas översiktsplan och regionens utvecklingsstrategi. Genom att tänka i större geografiska områden öppnar sig nya utvecklingsmöjligheter.

Städer, tätorter och landsbygdsområden i en region är idag på många sätt funktionellt sammanlänkade med varandra.

Kommuner är inte isolerade i sin utveckling utan samspelar med varandra, särskilt om de ingår i en gemensam lokal arbetsmarknad.

Inom Region Stockholm ansvarar Regionledningskontoret bland annat för den regionala planeringen och utvecklingen i Stockholms län Länk till annan webbplats..

Regional utvecklingsplan för Stockholm Länk till annan webbplats., uttrycker regionens samlade vilja. Den fungerar som plattform för samverkan mellan många aktörer i regionen, och utgör en viktig utgångspunkt när Region Stockholm planerar för framtidens kollektivtrafik.

Vaxholms stad ingår, tillsammans med Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna och Österåker kommun, i arbetet med Stockholm Nordost. Läs mer om samarbetet på sidan Regionalt samarbete.