Arbeta som röstmottagare

Som röstmottagare tjänstgör du antingen i en vallokal under valdagen den 9 juni eller i förtidsröstningens röstningslokal under perioden 22 maj till och med 9 juni.

I uppdraget som röstmottagare medverkar du till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt och i uppdraget ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt att efter vallokalens stängning på valdagen granska och räkna rösterna.

I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du:

  • har fyllt 18 år senast valdagen

På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.30, med flera raster, tills dess att alla röster är räknade sent på kvällen. Som röstmottagare i förtidsröstningen kommer du tillsammans med valkansliet överens om vilka dagar/tider du ska arbeta.

Ersättning och utbildning

Som ersättning för arbetet som röstmottagare får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. Ingen ytterligare ersättning utgår för utbildningstillfället och det skattepliktiga arvodet betalas endast ut vid fullgjord tjänstgöring, dvs. deltagande i utbildning och tjänstgöring som röstmottagare.

Arvode till röstmottagare 2024:

Ordförande i valdistrikt = 4000 kr
Vice ordförande i valdistrikt = 3400 kr
Röstmottagare i valdistrikt = 2800 kr
Reserv (i valdistrikt) = 700 kr

Röstmottagare under förtidsröstningen = 180 kr per timme.

Ansvarig förtidsröstning = 230 kr per timme.

Anmäl ditt intresse

Anmäl ditt intresse att arbeta som röstmottagare via e-tjänsten "Röstmottagare valet 2024" Länk till annan webbplats. som du hittar under fliken "Kommun och politik.