Egenavgifter inom hemtjänst

Egenavgifter beräknas utifrån av Riksdagen beslutad maxtaxa för äldreomsorgen.

Maxtaxan för äldreomsorg följer prisbasbeloppet för 2024. Från och med den 1 januari 2024 är den högsta avgiften 2 575 kr per månad. Måltider ingår inte i maxtaxa.

Avlösarservice är avgiftsfritt.

Hemtjänst

Avgifterna är indelade insatser. Kommunens biståndshandläggare bedömer omvårdnadsnivån. Vid beräkning av avgiften tas hänsyn till inkomst och boendekostnad, inte förmögenhet.

Serviceinsatser som avses är tvätt, städ och inköp.

Egenavgifter hemtjänst

Typ av insats/nivå

Högsta möjliga egenavgift per månad per enskild insats

En serviceinsats per månad

515 kronor

Två serviceinsatser per månad

1 030 kronor

Tre serviceinsatser per månad

1 545 kronor

Omsorg en–sju gånger per vecka

1 288 kronor

Omsorg ≤ åtta gånger per vecka

1 931 kronor

Övriga insatser

Övriga insatser

Typ av insats/nivå

Avgift

Matlådor, leverans ingår. Ingår ej i maxtaxa

52 kronor

Dagverksamhet mat. Ingår ej i maxtaxa

Frukost: 29 kronor
Huvudmål: se matlådor
Fika: 14 kronor

Dagverksamhet. Omsorgsdel/ besök

43 kronor

Trygghetstelefon. Inledd månad

258 kr/månad

Installationsavgift larm. Ingår i maxtaxa.

515 kr/månad

Ej återlämnat larm efter slutfaktura

2 000 kronor

Ej återlämnad larmknapp

1 300 kronor

Turbundna resor - Högsta avgift per mån motsvarar SL:s rabatterade pris för månadskort. Ingår i maxtaxa.

650 kronor/månad (43 kronor/dygn)