Stödcentrum för unga brottsutsatta

Stödcentrum vänder sig till personer mellan 10 och 20 år som har utsatts för brott. Hit kan du vända dig även om händelsen inte är polisanmäld. Stödcentrum har tystnadsplikt, du har rätt att vara anonym och hjälpen är gratis.

Att utsättas för eller bevittna ett brott är ofta en svår upplevelse. Stödcentrum finns till för att ge dig den information och det stöd du kan tänkas behöva i processen efter det att du har utsatts för ett brott. Hit kan även föräldrar, vars barn har utsatts för brott, vända sig för råd och information. Till Stödcentrum kan du vända dig även om händelsen inte är polisanmäld.

Det är normalt att reagera på olika sätt

Att utsättas för eller bevittna ett brott är ofta en svår upplevelse. Olika personer reagerar på olika sätt, men det är vanligt att man skäms för det som hänt. Många känner sig också rädda, otrygga eller arga. Det är vanligt med svårigheter att äta, sova och koncentrera sig.

Kanske har du tusen frågor?

Varför blev just jag utsatt? Måste jag vittna? Varför reagerar jag så här? Vad händer om jag gör en polisanmälan? Hur går en rättegång till? Tänk om vi träffas igen? Finns det skvaller på nätet? Hur kan jag få stopp på det?

Du får hjälp med

Stödsamtal

Du får prata om det som har hänt och hur det har påverkat dig. Vi försöker hjälpa dig att minska konsekvenserna av brottet så att ditt liv så snart som möjligt ska bli som vanligt igen.

Praktisk hjälp

Du kan få hjälp att ansöka om ekonomisk ersättning från försäkringsbolag och från Brottsoffermyndigheten. Om din skolgång eller möjlighet att arbeta påverkas av det som har hänt kan du få hjälp med extra stöd och anpassning.

Rättegångsstöd

Du kan få information om hur en rättsprocess går till redan innan du gör en anmälan. Om du har gjort en polisanmälan och ärendet blir nedlagt kan vi förklara varför det blev så. Om det blir aktuellt med rättegång kan vi förbereda dig inför den i samarbete med ditt målsägandebiträde. Vi kan delta som stöd under rättegången och även ha kontakt efteråt.

Stöd för dig som är förälder

Vi kan hjälpa dig som är förälder att hantera dina egna känslor kopplade till det som hänt ditt barn. Du kan få råd av oss om hur du som förälder kan hantera ditt barns olika reaktioner.

Våld inom familjen

Du som har råkat ut för våld inom familjen eller blivit utsatt för hedersrelaterat brott kan vända dig till socialtjänsten i den kommun där du bor.

Kontaktinformation

Stödcentrum
Adress: Biblioteksgången 11, Täby
Telefonnummer: 08-555 572 38 eller 08-555 572 40
Om du vill skicka SMS: 0766-43 72 38 eller 0766-43 72 40
E-post: stodcentrum@taby.se

Socialtjänsten, Vaxholms stad
Du som har utsatts för våld inom familjen eller blivit utsatt för hedersrelaterat brott kan vända dig till socialtjänsten. Du når socialtjänsten via Vaxholms stads växel.

Telefonnummer: 08-541 708 00