Stödutbildningar

Många föräldrar efterfrågar stöd i sitt föräldraskap. Vaxholms stad arbetar aktivt med att stötta föräldrar genom att erbjuda öppna föreläsningar och föräldrastödsutbildingar. Vaxholms stad arbetar kontinuerligt med att stärka föräldrar i deras föräldraskap samt erbjuda föräldrastödsutbildingar och föreläsningar.

Öppna föreläsningar

Vad alla föräldrar borde få veta

Välkommen till en inspirerande föreläsning om något av det roligaste och svåraste i livet - att vara förälder

Var: Online via länken Föreläsning: Vad alla föräldrar borde få veta - YouTube Länk till annan webbplats.

När: 5 okt 19:00-20:30

Föräldraskap väcker många frågor. Hur ger jag mitt barn en bra självkänsla? Hur sätter jag gränser som fungerar? Är det okej att bli arg på sitt barn? Hur vill jag vara som förälder? Det vimlar av åsikter och tyckanden kring hur en förälder ska vara, vilket ofta kan skapa onödig stress och oro. Under föreläsningen hjälper psykologerna Maria

Lalouni och Kajsa Lönn Rhodin att sålla i informationsflödet med hjälp av "den psykologiska tallriksmodellen" vilken sätter fokus på det som forskning visat är de allra viktigaste delarna av föräldraskapet – sådant som alla föräldrar borde få veta.

Om föreläsningen: Psykologerna Kajsa Lönn Rhodin och Maria Lalouni har fördjupat sig i frågan om föräldrarollens betydelse och utmaningar. De har många års erfarenhet av arbete med föräldrar och är upphovsmakare till ett flertal program för föräldrar och barn, bland annat föräldraträffarna ABC - Alla barn i Centrum. 2019 utkom boken ”Vad alla föräldrar borde få veta” som tar upp föräldraskapets utmaningar och guldkorn på ett enkelt och inspirerande sätt. Boken ligger till grund för föreläsningen.


Föräldrastödsutbildningar

ABC - Alla barn i centrum

Familjecentrum erbjuder föräldrar i Vaxholms stad att utan kostnad gå på så kallade ABC-föräldraträffar Länk till annan webbplats.. ABC står för Alla barn i centrum. Träffarna vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år.

Varje termin erbjuds minst en serie om fyra gruppträffar med diskussioner, filmer och övningar kring föräldrarollen. Träffarna sker på kvällstid i ditt närområde. Under träffarna diskuteras bland annat hur du kan:

  • stärka ditt barns självkänsla
  • främja relationer i och utanför familjen
  • förebygga konflikter
  • hantera svåra situationer

Älskade förbannade tonåring

För föräldrar med barn i åldrarna 12-18 år finns föräldraträffarna Älskade förbannade tonåring. Träffarna är kostnadsfria och riktar sig till alla föräldrar, inte bara de som upplever att de har problem.

Träffarna utgår från boken "Älskade förbannade tonåring" av Birgitta Kimber och Virginia Molgaard och ger konkreta verktyg för föräldrar som vill lära sig att samspela bättre med sina ungdomar. Bland annat diskuteras:

  • Tonårstiden - en ny fas för utveckling och anknytning
  • Risk och skyddsfaktorer
  • Grupptryck och jag-budskap
  • Svårigheter och utmaningar
  • Svåra samtalsämnen och att vara uppmärksam på sig själv

De fyra träffarna pågår i 2,5 timmar inklusive paus där det serveras gott kvällsfika. Under träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och av modern forskning. Vi får med oss kunskap, insikter och idéer hem för att träna mellan träffarna. Därefter har vi en återträff som gruppen själv bestämmer datum för.

Polisens föräldrarskolan om narkotika

Se polisens filmer om narkotika och vad du som förälder kan göra och vara uppmärksam på.