Digitala lärresurser i skolan

Vaxholms stads elever erbjuds en egen digital enhet för skolarbete. I årskurs 1-3 erbjuds en lärplatta och i årskurs 4-9 erbjuds en dator.

Den digitala enheten ger alla elever förutsättningar att använda digitala lärresurser som redskap i sitt lärande, vilket i sin tur bidrar till att öka elevens digitala kompetens.

Digital kompetens finns sedan juni 2018 inskrivet i läroplanen. Skrivningarna ska bidra till:

  • att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället
  • hur man som individ kan förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt
  • att stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster
  • att stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.

Office 365

Sedan 2014 arbetar förskola och skola i Vaxholms stad med Office 365 från Microsoft som kommunikations- och lärplattform. Tjänsten är molnbaserad och ger barn, elever och pedagoger nya sätt att kommunicera och samarbeta. Office 365 består av:

  • de klassiska Office-programmen som till exempel Word och PowerPoint.
  • unika funktioner för samarbete som bara finns i Office 365, till exempel Teams.

En förutsättning för att kunna använda programmen på ett säkert och korrekt sätt, kräver att den digitala enheten har en webbläsare och internetåtkomst.

Har du frågor om hur ditt barns skola arbetar med digitala lärresurser i skolan? Ta kontakt med ditt barns mentor eller IT-stödjare på skolan.