Egenavgifter för särskilt boende och växelvård

Avgifter beräknas utifrån av Riksdagen beslutad maxtaxa för äldreomsorgen.

Maxtaxan för äldreomsorg följer prisbasbeloppet för 2024. Från och med den 1 januari 2024 är den högsta avgiften 2 575 kr per månad. Hyra och måltider ingår inte i maxtaxa.

Särskilt boende

Typ av insats

Avgift per månad, kr

Heldygnsomsorgsavgift

2 575 kr/mån (86 kr/dygn)

Måltider, ingår ej i maxtaxa

4 300 kr/mån (143 kr/dygn)

I särskilt boende ingår avgift för hälso- och sjukvård i omvårdnadsavgiften. Läkemedel ingår inte. Hyreskostnad regleras separat.

Tillfälligt boende/korttidsboende

Typ av insats

Avgift per dygn, kr

Omvårdnadsavgift

86 kr/dygn

Måltider per dag

143 kr/dygn