Korttidsboende, växelboende

Om du är i tillfälligt behov av vård och omsorg, och vill behålla din egen bostad, finns alternativen korttidsboende och växelboende.

Korttidsboende

Korttidsboende är en tillfällig insats med personlig omvårdnad och den enskilde behåller sin ordinarie bostad. Korttidsboende erbjuds för rehabilitering, eftervård, avlastning som stöd till anhöriga, diagnostisering eller utredning av behov och för vård i livets slutskede.

Växelboende

Växelvård är ett stöd som ger dig möjlighet att bo kvar hemma. Du vistas regelbundet på ett annat boende under kortare perioder.

Ansök om korttidsboende eller växelboende

Ansök om korttidsboende eller växelboende via socialtjänstens e-tjänst nedan. För att kunna fastställa just dina hjälpbehov görs en utredning för att klargöra dina önskemål och behov. I e-tjänsten kan du ansöka om samtliga stödinsatser inom äldreomsorg och funktionsnedsättning i Vaxholms stad. Instruktionsmanualen nedan guidar dig genom ansökningsprocessen och beskriver i vilket steg du anger att du vill ansöka om korttidsboende eller växelboende.

Du kan också ansöka om korttidsboende eller växelboende genom att kontakta Vaxholms stads biståndshandläggare. Du kan även kontakta oss om du har frågor eller vill ha mer information.

Kontaktinformation

Om du har frågor om Vaxholms stads vård- och omsorgsboende kan du höra av dig direkt till boendet.

Expedition: 0700-000 717