Kulturbidrag för aktiviteter i Vaxholm

Här hittar du information om Vaxholms stads kulturbidrag, vem som kan ansöka och hur du ansöker.

Vaxholms stad delar varje år ut totalt 85 000 kronor för att främja kulturaktiviteter i Vaxholm. Sista ansökningsdatum är 15 mars varje år.

Bidraget beviljas för aktiviteter som äger rum under innevarande år och redovisning skall vara Vaxholms stad tillhanda senast 31 december samma år.

Vem kan ansöka?

Vaxholms stad prioriterar kulturella verksamheter som riktas till barn och ungdomar (0-18 år) och till äldre med behov av att bryta social isolering. Vidare beaktas verksamheter som syftar till förnyelse av konstnärliga uttryck och/eller förnyelse av produktionsformer.

Vaxholms stad ser också gärna en variation och mångfald i verksamhetsutbudet och vill skapa utrymme för fler producenter och arrangörer.

Det går inte att söka bidrag till en aktivitet som redan genomförts.

Medfinansiärer och sponsorer bör sökas i största möjliga utsträckning.

Stöd ges inte till:

  • Produktion av film, musik, tidskrifter och litteratur
  • Idrottsarrangemang
  • Investeringar i utrustning
  • Studieresor
  • Mat och dryck

Ansökningsblanketter

Ansökan och redovisning skickas per post till:
Kulturansvarig, Vaxholms stad
185 83 Vaxholm

Kontaktinformation

Christina Nilsson, kulturansvarig Vaxholms stad
E-post: christina.nilsson@vaxholm.se