Föreningsbidrag från socialnämnden

Här hittar du information om socialnämndens föreningsbidrag, vem som kan ansöka och hur du ansöker.

Socialnämnden har i budget avsatt medel för föreningsbidrag. Mottagare ska vara föreningar med anknytning till nämndens verksamhetsområde som antingen har sin verksamhet förlagd till Vaxholm eller har medlemmar eller hjälpsökande bosatta i Vaxholm. Vid fördelning av medlen tas hänsyn till antal medlemmar.

Ansökan

Ansökan ska, efter föreningens årsmöte, kompletteras med verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, resultat- och balansräkning samt verksamhetsplan för det år ansökan avser.

Du kan skicka in din ansökan som post, eller via e-post.
Postadress: Socialnämnden, 185 83 Vaxholm
E-post: sociala@vaxholm.se

Sista ansökningsdag för 2024 är den 31 december 2023.

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta Annika Kjellberg, handläggare på socialförvaltningen.

Telefonnummer: 08-541 708 39
E-post: annika.kjellberg@vaxholm.se