Vaxholms stads kulturstipendium

Här hittar du information om Vaxholms stads kulturstipendium, vem som kan ansöka och hur du går tillväga för att ansöka.

Vaxholms stads kulturstipendiums syfte är att stödja och uppmuntra personer och grupper med dokumenterad konstnärlig begåvning. Personerna och grupperna kan vara verksamma inom teater, dans, musik, bild, form, film, litteratur eller journalistik. De kan också ha ett dokumenterat djupt intresse för annat kulturellt område såsom miljövård, arkitektur, bildningsverksamhet eller kulturella insatser.

Kulturstipendiet tilldelas personer eller grupper som är födda, uppvuxna eller bosatta i Vaxholms stad. Ett krav är att deras arbete kommer till gagn för Vaxholms stad och dess medborgare. Yngre sökande som ska påbörja eller som går eftergymnasiala konstnärliga studier premieras ofta. En bredd inom olika kulturformer eftersträvas också.

Stipendiesumman är 25 000 kronor och kan ges till en person eller grupp eller delas mellan flera personer eller grupper.

Kulturstipendiet delas ut vid kulturnatten. Vi ser gärna att stipendiat/er ställer ut eller visar upp sitt konstnärliga arbete i samband med kulturnatten.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Personuppgifter: namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress
  • En presentation som beskriver vem du är, inom vilket kulturellt område du är verksam och vilka ambitioner du har inom området
  • Syfte: vad ska stipendiet användas till?
  • Dokumentation: arbetsprover, betyg och intyg
  • Referenser: namn och kontaktuppgifter till personer som kan styrka din ansökan, förslagsvis lärare, uppdragsgivare eller liknande.

Tänk på att bara skicka in relevant information, lämna inga känsliga uppgifter.

Läs om hur Vaxholms stad behandlar personuppgifter Länk till annan webbplats.

Ansökan skickas per post till:

Kulturstipendium 2024
Vaxholms stad
Stadsbiblioteket
185 83 Vaxholm

Sista ansökningsdag för 2024 är 12 augusti. Stipendiet delas ut på Kulturnatten i oktober 2024.

Kontaktinformation

Christina Nilsson, kulturansvarig Vaxholms stad
E-post: christina.nilsson@vaxholm.se