Waxholms Rotaryklubbs stipendium

Här hittar du information om Waxholms Rotaryklubbs resestipendium, vem som kan ansöka och hur du ansöker.

Waxholms Rotaryklubbs resestipendium för utlandsstudier eller volontärarbete kan sökas av ungdomar i åldrarna 17-25 år boende i Vaxholm.

Varje år utdelas 10 000 kronor och stipendiet har blivit mycket populärt bland Vaxholms ungdomar. Stipendiet utannonseras under våren i Viktigt i Vaxholm och i tidningen Lotsen.

Ansökan skickas till:

Waxholms Rotaryklubb
c/o Waxholms hotell
Hamngatan 2
185 32 Vaxholm

Till ansökan skall bifogas en kostnadskalkyl för den avsedda utbildningen.

Vaxholmsrotarianen Heinrich Schenck testamenterade år 1985 25 000 kronor till en stipendiefond avsedd för att ge ungdomar i Vaxholm möjligheten att utbilda sig utomlands och bredda sina vyer.

Fondens tillgångar utökades kraftigt på 1990-talet genom generösa bidrag av Vaxholmsrotarianen Otto Ekenberg.

Sista ansökningsdag är 1 juni varje år.