Problem hemma

Om du inte mår bra hemma, är otrygg eller känner att det inte finns någon vuxen som tar hand om dig kan du prata med elevhälsan på din skola.

Det kan finnas många anledningar till att du behöver någon att prata med eller vända dig till. Oavsett anledning är det viktigt att du får det stöd du behöver.

Elevhälsan

På alla skolor finns något som heter elevhälsan. På elevhälsan finns till exempel, psykolog, specialpedagog och skolsköterska. Kontakta din mentor eller klasslärare om du upplever problem i skolan och vill få stöd genom elevhälsan.

UMO, ungdomsmottagning på nätet

Du kan även ställa frågor och få stöd via UMO, ungdomsmottagning på nätet Länk till annan webbplats.. På UMO kan du få kunskap om relationer, psykisk hälsa, kroppen, sex, självkänsla och mycket annat.

Kontaktinformation

Om du har frågor om vilket stöd du kan få och behöver rådgivning kan du vända dig till socialtjänsten på Vaxholms stad. Om du själv inte vill ringa kan du be någon du litar på att göra det. Ring till Vaxholms stads växel och be om att få bli kopplad till socialtjänstens enhet för barn och ungdom.

Telefonnummer: 08-541 708 00