Skilsmässa, separation

Det är mycket som ska bestämmas när föräldrar bestämmer sig för att skiljas eller separera. Vårdnaden, var du ska bo och hur kontakten med den andre föräldern ska se ut är viktiga frågor.

Föräldrar kan få hjälp med att komma överens

Vid en skilsmässa eller separation kan det vara svårt att komma överens i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Familjerätten ger er råd och stöd i att komma överens.

Elevhälsan

På alla skolor finns något som heter elevhälsan. Där finns till exempel, psykolog, specialpedagog och skolsköterska. Ett alternativ till att kontakta socialtjänsten är att prata med elevhälsan på din skola.

UMO, ungdomsmottagning på nätet

Du kan även ställa frågor och få hjälp via UMO, ungdomsmottagning på nätet Länk till annan webbplats.. På UMO kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.

Kontaktinformation

Om du har frågor gällande stöd kan du kontakta enheten för barn- och unga på socialtjänsten. Du når oss via Vaxholms stads växel.

Telefonnummer: 08-541 708 00