Sök bygglov eller gör en anmälan

I e-tjänsten kan du ansöka om bygg- mark- eller rivningslov, strandskyddsdispens, anmäla en åtgärd samt ansöka om förhandsbesked.

Vi förklarar hur processen om lov och anmälan går till. Från hur du förbereder en ansökan eller anmälan tills du har byggt klart eller slutfört åtgärden.

Vi har sammanställt checklistor med information om vilka handlingar du behöver lämna in tillsammans med ansökan eller anmälan.

Här kan du ta del av ritningsexempel och exempel på kontrollplaner.