Bygglovsarkiv

Bygglovsenheten i Vaxholms stad har arkiv med pågående och avslutade bygglovsärenden.

Kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se om du vill ta del av handlingar i bygglovsarkivet. Vi behöver veta fastighetsbeteckning eller adress samt vilka handlingar du vill ta del av.

I bygglovsarkivet finns:

  • Pågående ärenden gällande bygglov, anmälan och strandskyddsdispenser.
  • Beslut med tillhörande handlingar tex. situationsplan, fasadritning, sektionsritning samt planritning.
  • Arkiverade ärenden.

Aktuella handlingar finns oftast hos den myndighet som handlägger ärendet medan äldre handlingar finns i stadsarkivet. För äldre handlingar kontaktar du stadsarkivet genom stadsarkivarien. Kontaktinformation finns på sidan Vaxholms stads stadsarkiv.

Avgift för kopior tas ut enligt Vaxholms stads avgifter och taxor. Mer information hittar du på sidan Avgifter och taxor.