Dammstakärret

Dammstakärret är ett Natura 2000-område och utgörs av en skogstjärn med vildmarkskänsla omgiven en mängd olika typer av våtmarker.

Den varierande miljön med bland annat gungflyn, öppna mossar skogsbevuxen myr och kärr har gett upphov till en stor artrikedom. Här kan du förutom en mängd olika vitmossor även finna orkidéer.

Mer information

PDF-dokumentetet är inte tillgänglighetsanpassat. Kontakta oss om du behöver hjälp att ta del av innehållet på alternativt vis - Tillgänglighetsredogörelse Öppnas i nytt fönster.