Kullö naturreservat

Kullö naturreservat omfattar 27 hektar och förvaltas av Kullö reservatsförening. Syftet med naturreservatet är att tillgodose behovet av områden för närrekreation samt att bevara de värdefulla livsmiljöerna som det gamla kulturlandskapet gett upphov till.

Naturreservatet är starkt kuperat och domineras av barrblandskog med inslag av al, björk och gammal ek. Många träd är gamla och grova.

I norr, väster och söder avgränsas naturreservatet av havet medan det i öster gränsar mot gamla åkrar och bebyggelse. Det är lättåtkomligt från sjön.

Många av besökarna kommer sjövägen. Den sydvästra udden är ett populärt utflyktsmål där det på dagtid badas och solas och på kvällen avnjuts solnedgången runt en lägereld.

Skolor och daghem använder området regelbundet för utbildning och utflykter. Området är extra värdefullt för friluftslivet genom sin
omedelbara närhet till bebyggelse.

Mer information

PDF-dokumenteten är inte tillgänglighetsanpassade. Kontakta oss om du behöver hjälp att ta del av innehållet på alternativt vis - Tillgänglighetsredogörelse Öppnas i nytt fönster.