Isabelle Linnros

Sedan våren 2022 jobbar Isabell Linnros som socialsekreterare på enheten för barn och unga i Vaxholms stad. 2023 firar hon 11 år som socionom och har tidigare jobbat i större kommuner.

Isabelle Linnros utanför kommunhusets entré

Hur ser dina arbetsuppgifter inom socialtjänsten i Vaxholm ut?

- Jag arbetar med allt från mottagning av ärenden, akut skyddsbedömning, utredning och uppföljning. Jag och mina kollegor ansvarar för hela kedjan, från starten av ett ärende till avslut. Jag arbetar med utredning av kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem och jourboende och vi fungerar som ett bollplank för vårdnadshavare och andra professioner som möter barn och unga.

Vad är mest utmanande i din yrkesroll?

- Arbetet som socialsekreterare är för det mesta väldigt givande. Men stundtals kan det vara påfrestande och tungt. Myndighetsarbete innebär ofta tuffa beslut och vi har samtal om frågor som kan kännas väldigt privata.

Jag kan möta situationer som jag önskar att inget barn skulle behöva uppleva. Jag får härbärgera mycket frustration hos dem jag möter. Att ständigt ha barnets bästa i fokus är det som gör att jag orkar och vill arbeta vidare trots att jag stundtals möter motstånd. Att mitt arbete kan göra livet lite lättare och bättre för något barn är det som driver mig framåt.

Hur ser samarbetet ut inom enheten?

- Jag uppskattar och värdesätter mina kollegor enormt. I och med att arbetet kan vara tufft är det skönt att veta att vi kan ventilera situationer tillsammans. Vi finns där för varandra.

Men vi har fruktansvärt kul tillsammans också! Det är en ynnest att få, som jag gör, längta till jobbet på söndagskvällen.

Hur uppfattar du Vaxholms stad som arbetsgivare?

- Jag har tidigare arbetat i större kommuner, så när jag tänker på Vaxholm kan jag se fördelen med att vara en liten kommun. Det går att skapa närhet och samarbeten som gynnar klienterna.

Vi har i Vaxholm ett fantastiskt barnperspektiv som jag är glad att få vara en del av och fint samarbete med Vaxholms stads kuratorer, familjestöd och ungdomsstöd.

Vi har kontakt med kommunens ungdomsstöd som har kontakt med skolan som i sin tur har kontakt med butiksägare och polisen. Det ger oss bra omvärldsbevakning och möjlighet att möta våra klienter mer behovsanpassat.

Vad är Vaxholm för dig?

- Vaxholm förknippar jag med arbete - jag bor inte här. Men Vaxholm är för mig även en känsla av samhörighet och gemenskap, något som ofta skapar engagemang och respekt. Kommunens tre värdeord, samspel, engagemang och respekt, speglar en arbetsattityd som jag helt kan skriva under på.

Jag tänker att det fina i att vara en liten kommun är just det, att man har möjlighet att faktiskt se varandra.

Om du skulle rekommendera någon att börja jobba i Vaxholm – vad skulle du säga då?

- Att här blir man en del av någonting och man har möjlighet att påverka. Avståndsmässig är det väldigt bra och att det finns bra kommunikationer. Dessutom har vi en bra lönenivå. Kommunhuset ligger intill ett naturområde. Den som vill kan ta ett lunchdopp i havet.

Det hörs kanske på mig att det är en spännande bredd inom socialtjänsten? Jag har aldrig tråkigt!