Skarpö och del av Stegesund

Program för detaljplan för Skarpö och del av Stegesund.

Vaxholms stad har tagit fram ett planprogram för Skarpö och del av Stegesund (pdf) Pdf, 5.3 MB.. Kommunstyrelsen beslutade den 23 oktober 2008 § 116 att godkänna programsamrådsredogörelsen och planprogrammet.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har givit stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att planlägga området. Syftet med planläggningen är att möjliggöra en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, värna områdets kulturmiljövärden, säkerställa en säker och fungerande trafikmiljö samt minska miljöeffekter i samband med att fastigheterna på ön omvandlas till permanentboende.