Frivilliga Resursgruppen

Frivilliga Resursgruppen, FRG, utbildas för att hjälpa invånarna och verksamheterna i kommunen vid större händelser.

FRG:s uppgift är att finnas till hands om de ordinarie resurserna i kommunen inte räcker till eller behöver förstärkas.

FRG rekryteras, utbildas och övas genom Vaxholms Civilförsvarsförenings försorg, grundat på avtal mellan föreningen och Vaxholms kommun.

FRG-medlemmarna genomgår en grundutbildning om 36 timmar, och kan då teckna ett individuellt frivilligavtal med kommunen.

FRG kallas in till tjänstgöring av kommunen. Uppdrag kan handla om att hjälpa till med information, stabsarbete, bemanning av värmestugor, vattenutdelning, transporter, förplägnad och vara ett medmänskligt stöd till drabbade människor, mm. FRG kan också, efter kommunens godkännande, direkt bistå polisen, räddningstjänsten och andra där de finner behov av stöd.