Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast.

Ett skyddsrum är till för att skydda befolkningen vid krig och andra allvarliga händelser och olyckor. Rummen är utformade så att de ska tåla olika former av påfrestningar utifrån exempelvis splitter, stötvågor, ras och strålning. Skyddsrummen har även egna ventilationssystem för att stänga ut giftiga gaser och radioaktivt damm.

Skyddsrummet ställs iordning när regeringen beslutar om höjd beredskap. Detta meddelas via radio, tv eller vid omedelbar krigsfara genom "Hesa Fredrik".

Skyddsrum är ett av flera sätt att skydda befolkningen vid fara, andra är exempelvis utrymning eller att söka skydd i förstärkta byggnader, källare eller tunnlar. Vid höjd beredskap ska du ta dig till det skyddande utrymme som är närmast. Skyddsrum räknas som allmänt plats under krig och du kan söka dig till vilket skyddsrum som helst.

Sveriges skyddsrum

Det finns ungefär 65 000 skyddsrum i Sverige. Skyddsrummen är ofta placerade i vanliga bostadshus och offentliga byggnader. Skyddsrummen kan användas som förråd av olika slag men ska kunna återställas för sitt ursprungliga syfte inom 48 timmar. Byggnader med skyddsrum ska förses med en skylt som talar om var skyddsrummet finns.

Ansvar för skyddsrum

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har det övergripande ansvaret för skyddsrum i Sverige och utför besiktningar på skyddsrummen var tionde år.

Fastighetsägare till byggnader med skyddrum både äger och ansvarar för att underhålla skyddsrummet. I fredstid får utrymmet användas till exempelvis cykelförråd men måste kunna vara åtkomliga för underhåll och inspektion samt att det går att ställa iordning inom två dygn.

Att ställa iordning skyddsrum underlättas om fastighetsägaren eller dennes representant tillsammans med andra tillgängliga personer hjälps åt.

Vad ska finnas i skyddsrummet?

I skydddsrummet ska det finnas vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Det finns inget livmedel mer än det du själv tar med dig.

Vid en kris måste man vara beredd på att det kan vara avbrott i exempelvis vatten-, el- och värmeförsörjning till skyddsrummet.

Vad ska jag ta med till skyddsrummet?

 • Fickpampa
 • Vatten i flaska
 • Mat som tål rumstemperatur
 • Hygienartiklar
 • Toalettpapper
 • Medicin
 • Första hjälpen-väska
 • Varma kläder
 • Värdehandlingar som körkort, ID, kontankter och kontokort
 • Nycklar
 • Mobiltelefon, laddare och powerbank

Husdjur och skyddsrum

Skyddsrum har begränsat utrymme och är avsedda för människor. Husdjur får inte tas med till skyddsrum på grund av allergirisk. Skyddsrum är tänkt som tillfälligt skydd - så med extra förråd av mat och vatten har ditt djur goda förutsättningar att klara sig på egen hand tills du är tillbaka. Det finns även andra sätt att söka skydd om du inte vill lämna ditt husdjur, exempelvis källare, tunnel eller utrymma till annan plats.