Insatser enligt LSS

Har du ett omfattande och varaktigt funktions­hinder kan du ha rätt att få hjälp och stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade (LSS).

Kontaktinformation

Handläggare LSS: 08-541 709 79