Egenavgifter LSS

Du behöver betala för måltider, bostaden, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Insatser enligt LSS är i stort sett avgiftsfria, men du betalar för måltider, bostaden, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Egenavgifter inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Vistelseform/insats

Avgift

Måltidsavgift vid korttidsvistelse enligt 9 § 6

143 kronor/dygn

Måltidsavgift vid fritidsvistelse enligt 9 § 7 för barn och ungdom över 12 år

14 kronor/dag
280 kronor/mån

LSS-boende enligt 9 § 8 för barn under 18 år

Motsvarande högst ett underhållsstöd per förälder

LSS-boende enligt 9 § 8 för barn eller ungdomar som uppbär aktivitetsersättning/inkomst

Självkostnadspris för måltider samt boendekostnad