Ledsagarservice

Hjälp att delta i samhällslivet och komma ut bland andra människor.

Insatsen ledsagarservice syftar till att bryta isolering som ofta blir följden av omfattande funktionsnedsättning. Ledsagarservice består av en följeslagare som ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet och komma ut bland andra människor.

Ledsagarservice kan ges för att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet eller för att bara promenera. Insatsen bör ha karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven.