Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Möjlighet till miljöombyte, rekreation eller avlösning för anhöriga.

Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är att personer som tillhör personkretsen möjlighet till miljöombyte och rekreation eller för att ge anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet.

Korttidsvistelsen kan också ge individen möjlighet till personlig utveckling. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en stödfamilj eller på något annat sätt, till exempel som lägervistelse.

Korttidsvistelse bör kunna erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta behov.