Bostad med särskild service för vuxna

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att bo i en egen bostad.

Kommunen kan anpassa ditt hem efter dina behov, eller så kan du få flytta till ett boende där det finns personal som kan hjälpa dig.

Olika typer av bostad med särskild service

Om du trots stöd och anpassning inte kan bo i ett eget boende, kan du få bo i en bostad med särskild service. Det innebär att din bostad anpassas efter dina behov och att du har nära till personal som kan hjälpa dig med omvårdnad och fritidsaktiviteter. Du får också hjälp av arbetsterapeut, sjuksköterska och sjukgymnast.

En bostad för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan vara utformad på olika sätt. I huvudsak finns tre former av bostäder

  • gruppbostad
  • servicebostad
  • annan särskilt anpassad bostad

I gruppbostad och servicebostad ingår fast bemanning och omvårdnad, vilket däremot inte ingår i boendeformen annan särskilt anpassad bostad.