Praktisk information

På denna sida finner du praktisk information för dig som är förtroendevald.

Lämna dina personuppgifter

Det första du bör göra som ny förtroendevald är att lämna vissa personuppgifter till kommunen. Uppgifterna är nödvändiga för att du ska kunna få arvode, inpasseringsbricka till kommunhuset och för att kansliet ska kunna nå dig. I stadens e-tjänsteportal under kategorin Kommun och politik finns e-tjänsten Ny som förtroendevald.

Stadens e-tjänsteportal Länk till annan webbplats.

Mer information om hur dina personuppgifter hanteras finns på stadens webbplats.

Behandling av personuppgifter, förtroendevalda (pdf) Pdf, 231.4 kB.

Stadens informationssida för GDPR.

Registrera dina kontouppgifter hos Swedbank

När du är ny som förtroendevald eller vid byte av bankkonto ska du registrera ditt kontonummer för att ditt arvode ska kunna betalas ut. Registrering görs hos Swedbank, www.swedbank.se/kontoregister Länk till annan webbplats.

Löneenheten har inga bankkontonummer i sina system och därför ska du inte lämna in ditt kontonummer till kommunen. Utbetalningarna sköts via Swedbanks kontoregister. Vid frågor rörande kopplingen mellan bankerna kan du kontakta din bank eller Swedbank.

Utbetalning

Normalt utbetalas arvoden den 25:e i månaden. Infaller den 25:e på en lördag utbet­alas arvodet före­gående fredag. Infaller den 25:e på en söndag utbetalas arvodet efterföljande måndag.

Läsplatta

Kansliet tillhandahåller digitala handlingar inför nämndernas sammanträden. Som förtroendevald har du möjlighet att låna en läsplatta från kommunen för att kunna ta emot kallelsen och handlingarna. Läsplattan kvitteras ut när alla uppgifter har kommit in till kansliet.

Vid utkvitteringen av läsplattan förbinder du dig till att följa det avtal som reglerar hanteringen av läsplattan. I avtalet framgår hur du får använda läsplattan och dina skyldigheter att lämna tillbaka den vid avslutat uppdrag.

Inpasseringsbricka

När du är ny som förtroendevald och har lämnat dina personuppgifter har du möjlighet att, via e-tjänsten, beställa en inpasseringsbricka så att du kan komma in i kommunhusets allmänna del efter stängning.

När inpasseringsbrickan är beställd får du ett mail om när du kan kvittera ut brickan i kommunhusets reception.

Postfack i kommunhuset

Nämndordföranden har postfack i kommunhuset. Det är viktigt att du som har postfack tar för vana att regelbundet gå förbi och titta i ditt postfack. Det kan hända att du får post som behöver diarieföras. Om du får det eller om du är osäker på om något bör diarieföras, så är du välkommen att kontakta registratorn för din nämnds förvaltning så får du hjälp.

Avsluta uppdrag

Om du vill avsluta ditt förtroendeuppdrag krävs att du blir entledigad vid ett sammanträde i kommunfullmäktige. Du ska då skicka ett mail till kansliet@vaxholm.se och meddela vilket uppdrag du vill avsluta. Om du flyttar från kommunen kan du inte längre vara förtroendevald, viktigt att du meddelar en flytt utanför kommunen.