Resarö skola

Resarö skola har plats för 440 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Skolan strävar efter en verksamhet fylld av förväntningar, uppmuntran och utmaningar, vilket vi försöker uppnå genom att bemöta eleverna med ansvar, ärlighet och respekt.

Resarö har undervisning för elever från förskoleklass till årskurs 6. Resarö skola har också tre fritidsavdelningar och en fritidsklubb. 

Skolans personal menar att grundpelaren i en lyckad pedagogik är uppmuntran, vilket de vill skapa dels genom att utmana eleverna på individuell nivå och dels genom att vara goda förebilder.

Skolan ser barnens olikheter som en tillgång, och bedriver ett aktivt arbete mot kränkande behandling och diskriminering med tryggheten i fokus så att barnen kan lägga all sin energi på lärande.

Mer information

Rektor: Christina Persson
Biträdande rektor: Andreas Forsmark, Martin Roos
Besöksadress: Överbyvägen 1, 185 95 Vaxholm
Telefonnummer: 08-522 426 26
E-post: resaroskola@vaxholm.se