Resarö skola

Resarö skola har plats för 440 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Skolan strävar efter en verksamhet fylld av förväntningar, uppmuntran och utmaningar, vilket vi försöker uppnå genom att bemöta eleverna med ansvar, ärlighet och respekt.

Resarö har undervisning för elever från förskoleklass till årskurs 6. Resarö skola har också tre fritidsavdelningar och en fritidsklubb. 

Skolans personal menar att grundpelaren i en lyckad pedagogik är uppmuntran, vilket de vill skapa dels genom att utmana eleverna på individuell nivå och dels genom att vara goda förebilder.

Skolan ser barnens olikheter som en tillgång, och bedriver ett aktivt arbete mot kränkande behandling och diskriminering med tryggheten i fokus så att barnen kan lägga all sin energi på lärande.

Så här arbetar vi

På Resarö skola ser vi årskursens alla elever som en gemensam grupp. Till varje årskurs kopplar vi ett antal lärare, fritidspedagoger och barnskötare. Genom att arbeta med eleverna som en årskurs, kan vi skapa olika studiegrupper beroende på lektionens syfte och mål. När vi arbetar med årskursen som en grupp, har vi möjlighet att möta de elever som behöver extra stöd samt de elever som behöver extra utmaningar och acceleration.

Förutom lärare, fritidspedagoger och barnskötare arbetar även Resarö skolas elevhälsa riktat mot de olika årskurserna. Vår elevhälsa arbetar främst främjande och förebyggande genom att vara aktiva och arbeta nära eleverna. Vid åtgärdande insatser finns elevhälsan som ett naturligt stöd till årskursen.

Vårt sätt att arbeta med eleverna i årskursen som en grupp gör att eleverna känner ökad trygghet och samhörighet. Eleverna lär känna många elever på skolan och varje elev får flera kända och därmed trygga vuxna runt sig under skoldagen.

Efter att ha utvärderat och arbetat på detta sätt i flera år, ser vi starka kunskapsresultat samt att fler elever känner sig trygga i skolan och det finns en stark gemenskap och ömsesidig respekt elever emellan samt mellan elever och vuxna i skolan.

Mer information

Rektor: Christina Persson
Biträdande rektor: Andreas Forsmark, Martin Roos
Besöksadress: Överbyvägen 1, 185 95 Vaxholm
Telefonnummer: 08-522 426 26
E-post: resaroskola@vaxholm.se