Kronängsskolan

Kronängsskolan ligger på Vaxön och invigdes 2017. Kronängsskolan har som målsättning att ge elever kunskap och glädje i en trygg miljö.

Bild på Kronängsskolan

Om Kronängsskolan

Kronängsskolan har plats för cirka 500 elever i årskurs 7 till 9 samt för Kulturskolan. Vi arbetar tillsammans med kreativitet, variation och engagemang för att eleverna ska lära för livet.

Trygghet och goda kunskaper

För att vi ska vara en skola med trygghet och goda kunskaper krävs dels att vi har ordning och reda och dels att våra elever känner ansvar och att de har inflytande över sin egen skolgång.

Möjlighet att påverka

Vi vill att våra elever ska vara med och påverka sin skola och göra den ännu bättre. Hos oss finns det flera olika vägar att påverka. Vi har bland annat ett mycket driftigt elevråd och klasserna har klassråd varje vecka. Att eleverna få vara med och utvärdera undervisningen är en självklarhet.

Samarbete med föräldrar

En mycket viktig pusselbit för oss är att vi har ett bra samarbete med våra föräldrar. För vi vet att om skola och hem arbetar tillsammans så kommer vi att lyckas med vår ambition att vara en skola med trygghet och goda kunskaper. Till oss är du alltid välkommen. Här möts varje dag engagerade elever och lärare i en gemensam strävan att göra en bra skola ännu bättre.

Vi strävar efter att vara den skola som föräldrar litar på, som lärare trivs i och elever är stolta över. Föräldrarepresentanter från varje klass och skolledningen träffas ett par gånger/termin. Skolrådet arbetar med skolövergripande frågor.

Film om Kronängsskolan

Se filmen om Kronängsskolan. Länk till annan webbplats.

Mer information

Rektor: Åsa Häger
Besöksadress: Ingenjörvägen 1, 185 34 Vaxholm
Telefonnummer: 08-541 708 64
E-post: kronangsskolan@vaxholm.se

Läs mer om och se bilder på Kronängsskolan (pdf) Pdf, 2.4 MB.

PDF-dokumentet är inte tillgänglighetsanpassat. Kontakta oss om du behöver hjälp att ta del av innehållet genom exempelvis uppläsning. Kontakta oss då via kontaktformuläret på sidan Tillgänglighetsredogörelse Länk till annan webbplats..