Fritidshem och fritidsklubb

Resarö skola har tre fritidsavdelningar och en fritidsklubb. På samtliga avdelningar arbetar vi aktivt för att skapa en meningsfull fritid.

På Resarö skola finns följande fritidsavdelningar:

  • Skutan för förskoleklasser
  • Kajen för årskurs 1 och 2
  • Bojen för årskurs 3-6

Fritidsverksamhet

Resarö skolas fritids har cirka 300 inskrivna elever. På samtliga avdelningar arbetar vi aktivt för att skapa en meningsfull fritid. Vi erbjuder ett stort urval av aktivteter som har sin utgångspunkt i skolans styrdokument samt elevernas behov, intressen och önskemål. Fritidsverksamheten är med och kompletterar skolans verksamhet genom att fördjupa och bredda kunskaperna.

Bojens fritidsavdelning är öppen på morgonen. På eftermiddagen samlar vi alla barn på Bojen klockan 16.30.

Fritids stänger kl.16.00 vid ett antal tillfällen under läsåret för att ge personalen möjlighet till gemensam fortbildning och planering.

Kontakt

  • Telefonnumer Skutan: 08-522 426 35
  • Telefonnumer Kajen: 08-522 426 21
  • Telefonnummer Bojen: 08-522 426 19