Rindö skola

Rindö skola har plats för cirka 105 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. För oss är det viktigt att barnen känner trygghet och glädje i sitt lärande och får utlopp för sin kreativitet och fantasi. Skolans storlek möjliggör gemenskap och ett nära samarbete mellan förskoleklassen, de olika årsskurserna och fritidsverksamheten.

Rindö skola har ett naturskönt läge på östra sidan av Rindö. Skolan ligger i det gamla regementsområdet, som numera kallas Rindö hamn och som är ett växande bostadsområde. Det finns goda kommunikationer till skolan, både från Vaxholm och Värmdö.

Rindö skola har ett nära samarbete i hela skolverksamheten, det vill säga mellan förskoleklassen, grundskolan och fritidsverksamheten. Vi strävar efter att alla barn ska känna trygghet och glädje i sitt lärande. Vi lägger också stort fokus på att våra elever ska få utlopp för sin kreativitet och fantasi. Det gäller både i det dagliga arbetet och vid mer speciella tillfällen och traditioner, såsom friluftsdagar, skolsamlingar och elevens valdagar.

Mer information

Rektor: Noël Edling Rahmat
Biträdande rektor: Pia Eklund
Besöksadress: Östra Kasernvägen 1, 185 41 Vaxholm
Telefonnummer expedition: 08-541 709 65
E-post: rindoskola@vaxholm.se