Kontakt och personal

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor, synpunkter, klagomål eller vill bidra till att göra Resarö skola ännu bättre.

Vem ska du kontakta i olika frågor?

Expeditionen

Kontakta expeditionen när det gäller skolövergripande frågor. Det kan exempelvis vara verksamhetensmål, arbetsmiljö, skolsamråd, ansökan om plats eller om du inte vet vem du ska kontakta.

Telefonnummer: 08-522 426 26
E-post: resaroskola@vaxholm.se

Lärare

Kontakta lärare du när det gäller undervisning, betyg, läxor, prov, anpassningar i undervisningen, trygghet, utvecklingssamtal och föräldramöten.

E-postadresser:

Utvecklingsledare fritids

Kontakta utvecklingsledare på fritids när det gäller frågor om fritids.

E-post: resaroskola.fritids@vaxholm.se

Speciallärare

Kontakta speciallärare när det gäller frågor om särskilt stöd.

E-post: resaroskola.spec@vaxholm.se

Kurator

Kontakta kurator när det gäller stödsamtal, kamratskap och oro.

E-post: resaroskola.skolkurator@vaxholm.se

Skolpsykolog

Kontakta skolpsykolog när det gäller psykisk ohälsa, oro och utredningar.

E-post: resaroskola.skolpsykolog@vaxholm.se

Skolsköterska

Kontakta skolsköterska när det gäller vaccinationer, kontakt med skolläkare och medicinska frågor.

E-post: resaroskola.skolskoterska@vaxholm.se

Språk årskurs 6

E-postadresser:

Besöksadress

Överbyvägen 1A
185 94 Vaxholm