Ritningsexempel och kontrollplaner

På den här sidan hittar du ritningsexempel, exempel på kontrollplaner samt information om vilka krav som finns på handlingar som lämnas in i samband med en ansökan eller anmälan.

Ritningar som lämnas in vid en ansökan eller anmälan ska vara fackmannamässiga. Att ritningarna är fackmannamässiga innebär att de ska vara skalenliga, måttsatta, ritade med svarta linjer och svart text på vit bakgrund.

Rita inte på rutat eller linjerat papper. Ritningarna ska tydligt visa vad som är befintligt, planeras att ändras eller byggas samt ha tydlig måttsättning och tydliga symboler, siffror och text. Ritningar ska ha ritningshuvud med uppgifter om fastighet, ritningstyp, skala och skallinjal så att det går att kontrollera att skalan stämmer, pappersformat, datum för när ritningen upprättades och reviderades samt namn på den som gjort ritningen.

Förtydliga tecken, förkortningar, linjer medmera i teckenförklaring. Teckenförklaring redovisas till höger på ritningen ovanför ritningshuvudet.

Ritningar ska vara tydliga så att de även behåller tydlighet och läsbarhet vid kopiering och scanning. Skicka in ritningar i e-post som pdf, inte som foton. Foton på ritningar blir oftast otydliga och går inte att kontrollmäta på.

Ritningarna ska vara arkivbeständiga.

Kan jag göra ritningarna själv?

Du kan rita ritningarna själv eller anlita en sakkunnig. Vissa ritningar som till exempel konstruktionsritningar måste tas fram av en sakkunnig.