Dialog och synpunkter

Här kan du läsa om dialogtillfällen som genomförs av Vaxholms stad under projektets genomförandefas.

Tidigare dialogtillfällen

Informationsträff

Den 30 mars 2023 bjöd Vaxholms stad in till informationsträff om stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt i Resarö skola. Under informationsmötet presenterades vad som gjorts sedan detaljplanen vann laga kraft, pågående arbete och vad som planeras framåt. Tjänstepersoner från Stadsbyggnadsförvaltningen var på plats och informerade om projektet.

Öppet hus

Kommunen höll öppet hus för projektet i Resarö skola den19 september, klockan 17.00–20.00.

Under det öppna huset kunde besökare prata med tjänstepersoner som jobbar med projektet samt med tekniska konsulter som arbetar med att ta fram handlingar för de planerade trafikåtgärderna.

Resultat från enkät och nyhetsbrev

Under april 2023 hade Vaxholms invånare möjlighet att delta i en digital enkät om Resarö mitt på Vaxholms stads webbplats. Cirka 300 svarade på enkäten. Resultatet presenterades under det öppna huset i september 2023 och en sammanställning av enkätresultatet finns under fliken ”Övrig information och handlingar”.

Vaxholms stad började i september 2023 med ett nyhetsbrev om projektet Resarö mitt. Är du intresserad av att få nyhetsbrevet via e-post? Anmäl intresse till e-post: resaromitt@vaxholm.se. Skriv gärna ”Nyhetsbrev” i ämnesraden.

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta exploateringsenheten på Vaxholms stad via e-post: resaromitt@vaxholm.se

Projektledare: Lina Bergdahl