Dialog och synpunkter

Här kan du läsa om dialogtillfällen som genomförs av Vaxholms stad under projektets genomförandefas.

Öppet hus i september

Under våren höll kommunen en informationsträff kring byggprojektet i Resarö skola. Träffen kommer att följas upp av ett öppet hus 19 september, klockan 17.00–20.00, också i Resarö skola.

Under det öppna huset kommer det vara möjligt att prata med tjänstepersoner som jobbar med projektet samt med tekniska konsulter som arbetar med att ta fram handlingar för de planerade trafikåtgärderna.

Fler detaljer och en inbjudan till det öppna huset kommer att publiceras på vaxholm.se efter sommaren.

Resultat från enkät och nyhetsbrev

Under april hade Vaxholms invånare möjlighet att delta i en digital enkät om Resarö mitt på Vaxholms stads webbplats. Cirka 300 svarade på enkäten. Resultatet kommer att presenteras under det öppna huset i september.

Vaxholms stad planerar också att under hösten börja med ett nyhetsbrev om projektet Resarö mitt. Är du intresserad av att få nyhetsbrevet via e-post? Anmäl intresse till e-post: resaromitt@vaxholm.se. Skriv gärna ”Nyhetsbrev” i ämnesraden.

Tidigare dialogtillfällen

Informationsträff

Den 30 mars 2023 bjöd Vaxholms stad in till informationsträff om stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt i Resarö skola. Under informationsmötet presenterades vad som gjorts sedan detaljplanen vann laga kraft, pågående arbete och vad som planeras framåt. Tjänstepersoner från Stadsbyggnadsförvaltningen var på plats och informerade om projektet.

Enkät

Mellan den 30 mars - 30 april 2023. var det möjligt att svara på en enkät om projektet och genom det inkomma med synpunkter och tankar kring Resarö mitt. Det var många som tog tillfället i akt och vi tackar för ert engagemang.

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta exploateringsenheten på Vaxholms stad via e-post: resaromitt@vaxholm.se

Projektledare: Lina Bergdahl