Bakgrund och planering framåt

Bakgrund

Kajerna i Vaxholm har byggts ut i två etapper. Den första delen stod klar 1936. Den nuvarande utformningen av kajen byggdes i slutet av 60-talet och invigdes 1969. Den förväntade livslängden på utbyggnaden från 1969 var 50 år. De senaste åren har återkommande sättningar i marken på närliggande gator indikerat behov av renovering.

Vaxholms stad har låtit utföra en geoteknisk undersökning av kajerna i Söderhamnen och Österhamnen – från gästhamnen till Cronhamnsplan. Undersökningen ger en bild över kajernas nuvarande skick och har använts som underlag vid projekteringen.

I samband med renoveringen kommer eventuella ombyggnationer att ske inom nu gällande detaljplan. Det innebär att endast förändringar som är förenliga med detaljplanens bestämmelser kommer att genomföras. 

Varför måste kajen renoveras?

I filmen nedan berättar projektledaren för kajenprojektet om bakgrund, slutsatser från utredningar samt beskriver både akuta och kommande behov.

Så kommer det att se ut

I filmen nedan berättar planarkitekt Anna Rhedin hur kajen kommer att se ut när den är klar och hur man resonerat kring utformningen.

Upplev den nya kajen i 360 grader

Nu kan vi även erbjuda en digital rundtur på den nya kajen. Här kan du interaktivt utforska kajen som den ser ut nu och få en förhandsvisning av hur den kommer att se ut i framtiden.

Klicka på bilden nedan för att titta på vår framtida kaj.

Bild på Vaxön ovanifrån med illustrationer från 3D-presentationen.

Har du problem med att få fram instruktioner för sidan, testa att öppna länken i en annan webbläsare.

Tidplan för projektet

Projektet beräknas pågå under flera år framöver. Ombyggnationen ska genomföras i tre etapper. Det första spadtaget togs i slutet av 2021.

Etapp 1 Österhamnen

  • Utbyggnad av ny kajlinje: från januari 2024 till och med april 2025
  • Markarbete (mark och VA): från september 2024 till och med maj 2025

Etapp 2 Västerhamnen

  • Utbyggnad av ny kajlinje: från september 2024 till och med mars 2025
  • Markarbete (mark och VA): från oktober 2024 till och med juni 2025

Etapp 3 Söderhamn

  • Utbyggnad av ny kajlinje: från september 2025 till och med februari 2026
  • Markarbete (mark och VA): från september 2025 till och med mars 2026

Finplanering sker efterhand som bärande konstruktion blir klar. Arbete med ytskikt och utsmyckning pågår till och med 2026.

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta tekniska enheten på Vaxholms stad via e-post: kajen@vaxholm.se

Projektledare: Robert Klingvall