Dialog och synpunkter

Här kan du läsa om dialogtillfällen som genomförts av Vaxholms stad under projektets förberedande fas.

Att bjuda in till dialog och välkomna synpunkter har varit en viktig del av förankringsarbetet för kajenprojektet. Dialogerna förväntas leda till ett förankrat och lyckat projekt där medborgare och andra intressenter känner sig informerade och delaktiga i processen.

Planeringsfasen är nu avslutad och projektet övergår till att arbeta med att genomföra renovering och utveckling av kajenområdet i enlighet med politiskt fattade beslut.

Har du frågor eller funderingar kring det pågående arbetet är du välkommen att ta kontakt med oss. Använd e-tjänsten Skriv till oss Länk till annan webbplats. eller skicka ett mejl till kajen@vaxholm.se

Utställning om kajrenoveringen

Från och med Kulturnatten 14 oktober 2022 finns en utställning om kajprojektet i rådhuset. Utställningen beskriver kajens utveckling, från år 1776 fram till den senaste renoveringen omkring 1969, och vidare in i framtiden. Utställningen kommer att finnas på plats under större delen av projektet som i dagsläget är planerat att pågå till och med 2026.

Filmer om kajen

Förutom bilder och texter visas också en rad filmer. Du kan bland annat se en film om varför kajen behöver renoveras och en om hur kajen kommer att se ut när den är klar. Samtliga filmer finns också samlade här på vår webbplats under rubriken Filmer om kajen.

Tidskapsel

På plats i rådhuset finns också den tidskapsel som barnen på förskolan Lekhagen har gjort till kajrenoveringen. Tidskapseln består av en kista fylld med saker som barnen valt ut för att representera vår samtid. Kistan kommer att grävas ned i den framtida kajen. Förhoppningen är att den ska hittas av de som renoverar kajen om 120 år.

Fototävling

Under sommaren 2022 hölls en fototävling. Hobbyfotografer boende i kommunen kunde delta med sina bästa bilder av kajen genom att publicera dem till Instagram, taggade med #kajfoto22. Tre vinnare har utsetts vars bilder finns att ta del av på utställningen.

AR - Förstärkt verklighet

Vintern 2022 kommer utställningen att kompletteras med en AR-lösning (augmented reality) eller förstärkt verklighet som det heter på svenska. Det är en digital lösning som ger en interaktiv upplevelse av den kommande kajen för den som vill blicka in i framtiden.

Öppettider

Utställningen följer Turistbyråns öppettider och kan besökas under följande tider:

  • Augusti: öppet alla dagar 10.00 - 17.00.
  • September: öppet alla dagar 10.00 - 15.00
  • Oktober och framåt: vardagar 10.00 - 15.00 och helger 11.00 - 15.00

Vill du boka en tid för mer information och visning i utställningsrummet är du välkommen att kontakta oss via e-post: kajen@vaxholm.se.

Fotografiet visar hur rummet på Rådhuset där utställningen om kajen visas.

Fotografi som visar rummet med utställningen om kajen som finns att besöka på Rådhuset.

Tidigare dialogtillfällen

Bänkar och belysning

Provexemplar av tre olika sittbänkar och tre olika belysningsarmaturer ställdes ut på kajen i Söderhamnen under våren och sommaren 2022. Medborgare och besökande till kajen uppmanades att inkomma med sina synpunkter om de föreslagna produkterna så att eventuella justeringar kunde göras i god tid.

Samråd inför ansökan om tillstånd för avvattning av avfall

Inför ansökan om tillstånd för avvattning av blöta massor i samband med kajrenoveringen bjöd Vaxholms stad in till samråd. Samrådsperioden pågick mellan den 13 april – 4 maj 2022.

Ansökan om bygglov

En bygglovsansökan avseende tidsbegränsat generellt bygglov för uppförande av byggplank och byggskyltar lämnades in i början av 2023. Kungörelse om inlämnat bygglov, och information om möjligheten att inkomma med yttranden under perioden 20 januari -10 februari 2023, publicerades på stadens officiella anslagstavla, i receptionen på kommunhuset, i dagspressen samt på denna sida.

En frivillig ansökan om bygglov för renovering och utbyggnad av Vaxholms kajer lämnades in i början av 2022. Kungörelse om inlämnat bygglov, och information om möjligheten att inkomma med yttranden under perioden 7-21 mars 2022, publicerades på stadens officiella anslagstavla, i receptionen på kommunhuset, i dagspressen samt på denna sida.

Vattenverksamhet

Renoveringen av kajerna kommer till stora delar att ske från vattnet. När man jobbar i vatten krävs tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken. I arbetet med att ta fram stadens ansökan för detta bjöds allmänhet, särskilt berörda och myndigheter in till samråd i november 2021.

Gestaltningsprogram

Ett gestaltningsprogram som visar vilken inriktning man tänker sig för projektet är framtaget. Under framtagandet fanns det möjlighet för den som ville att inkomma med synpunkter. Därefter har programmet bearbetats med hänsyn till de synpunkter som kommit från verksamma i området, invånare, besökare, politiker, antikvarisk kompetens med flera. Det uppdaterade gestaltningsprogrammet godkändes av Kommunfullmäktige i december 2021. Programmet kommer användas som underlag för fortsatt planering av kajenprojektet.

Dialoger

Under hösten 2020 bjöds alla som har verksamheter vid och i anslutning till kajen samt föreningen Företagarna i Vaxholm in för att lämna synpunkter. Representanter i kommunala pensionärs- och funktionshindrades råd (KPFR) bjöds också in för att lämna synpunkter. Förskolebarn fick möjlighet att besöka kajen, prata om projektet och lämna synpunkter. Under sommaren 2021 gjordes intervjuer på plats runt om i kommunen.

Vaxholms kajer och näringslivet

Vad har kajen för betydelse för Vaxholms näringsliv? Den frågan ställdes till företagare inom Destination Vaxholm sommaren 2021. I filmen som du kan se nedan får du ta del av några av våra lokala företagares tankar och idéer kring kajen och dess framtid.

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta tekniska enheten på Vaxholms stad via e-post: kajen@vaxholm.se

Projektledare: Robert Klingvall