Måltidsenheten

Vårt uppdrag är att tillaga säkra, aptitliga och anpassade måltider till våra gäster inom Vaxholms stad. Maten tillagas i sju förskolekök och fem skolkök, som drivs i kommunens egen regi.

Vårt uppdrag är att tillaga säkra, aptitliga och anpassade måltider till våra gäster inom Vaxholms stad. Maten tillagas i sju förskolekök och fem skolkök, som drivs i kommunens egen regi.

Vaxholms stad har en kostchef. Dennes uppdrag är att stödja, stimulera och utveckla den kommunala verksamheten i egen regi.

Du kan följa måltidsenheten på Instagram. Deras användarnamn är Maltidsenhetenvaxholm.

  • Kostchefens arbetsuppgifter är bland annat:
  • Närings- och kostnadsberäknade matsedlar för olika målgrupper.
  • Tekniska frågor, till exempel underlag för kökens utrustningar och funktioner.
  • Kompetensutveckling för måltidspersonal.
  • Kravspecifikationer, anbudssammanställningar, upphandlingar och uppföljning av tecknade ramavtal.
  • Kostnadskalkyler, analyser, statistik, bokslutsunderlag och ansökningar om EU-bidrag.
  • Årlig hygieninformation, egentillsyn, arbetsmiljö.
  • Driva och utveckla måltidsverksamheten inom ramen för gällande lagstiftning, styrdokument och budget.
  • Medverkar vid förändringar, nyrekrytering och arbetsbeskrivningar.

  Kontaktinformation

  Du är välkommen att kontakta måltidsenheten om du har frågor eller funderingar. Måltidsenheten vill också gärna ta del av just dina tips, idéer eller synpunkter som du har på maten och måltiderna.

  E-post: maltidsenheten@vaxholm.se